Random Flickr
 • A photo on Flickr
 • A photo on Flickr
 • A photo on Flickr
 • A photo on Flickr
 • A photo on Flickr
 • A photo on Flickr
 • A photo on Flickr
 • A photo on Flickr
 • A photo on Flickr

VPN med SSH og Firefox (SOCKS5) for å surfa gjennom student- eller jobbnettverket

Posted: august 10th, 2010 | Author: | Filed under: Uncategorized | No Comments »

Dei fleste norske studentar er såpass priviligerte at dei har tilgang til eit enormt utval digitale akademiske ressursar gjennom universitetet sitt. Dette inkluderar mellom anna ordbøker (til dømes ordnett.no), e-bøker (til dømes Ebrary) og journalar.

Som student på NTNU har eg tilgang til svært mange slike ressursar, men sidan eg nesten aldri er på universitetscampus treng eg tilgang til desse ressursane utanfrå campus. Heldigvis er dei såpass oppegåande på NTNU at alle har SSH-tilgang til universitetsnettverket. Med OpenSSH kan eg dermed laga ein tunell (VPN) inn til NTNU-nettverket frå maskina mi, som Firefox kan bruka til å surfa internett gjennom.

(Nokon gonger fungerar dette bra som ei løysing dersom eg er på eit dårleg nettverk der eg får tak i NTNU, men har dårleg eller upåliteleg tilgang til andre deler av nettet. Metoden kan også brukast som ein enkel proxyløysing dersom du vil vitja nettstader utan å leggje att spor frå din eigen nettleverandør på grunn av overvakingslovgjevinga som truleg blir sett i verk her i landet.)

Dette er ei lita oppskrift for deg som er så heldig å bruka Ubuntu Linux eller ein annan liknande Linux- distribusjon. Dersom du har Windows finn du oppskrift på Buzzen min om emnet. Merk at OpenSSH nesten alltid er installert frå før på Linux-distribusjonar.

Lag VPN-kanalen

 1. Opn opp eit terminal-vindauge. Skriv inn: ssh -D 9999 ntnu-brukarnamn@login.stud.ntnu.no
  (9999 er porten som Firefox skal kopla til, andre ledige portar kan også brukast.)
  Byt ut “ntnu-brukernavn” med ditt eige brukarnamn.
 2. Trykk på [Enter]
 3. Skriv inn passordet ditt og trykk på [Enter]
 4. Lat terminalvindauget vera ope. ssh skal tura og gå så lenge du treng VPN.

Konfigurer Firefox

 1. Start Firefox
 2. Gå til Rediger > Innstillingar > Avansert > Nettverk > Innstillingar
 3. Velj “Manuelle mellomtenar-innstillingar”
 4. I feltet for SOCKS skriv du: localhost
 5. I det tilhøyrande portfeltet skriv du: 9999
 6. Ok, lagre, osb. og så burde du vera klar til å surfa over nettet til NTNU. Berre i Firefox vel og merka. For andre programm som bruker internett er altså ikkje denne metoden brukande.
 7. Lukke til! Hugs at dersom vpn-kanalen ikkje er aktiv vil heller ikkje nettet fungere i Firefox utan at du tilbakestiller mellomtenar-innstillingane.
Konfigurasjonsvindauget for mellomtenarar i Firefox

Konfigurasjonsvindauget for mellomtenarar i Firefox.Leave a Reply