Random Flickr
  • A photo on Flickr
  • A photo on Flickr
  • A photo on Flickr
  • A photo on Flickr
  • A photo on Flickr
  • A photo on Flickr
  • A photo on Flickr
  • A photo on Flickr
  • A photo on Flickr

Å forstå rutetabellane for Sogn og Fjordane (Fjord1)

Posted: juli 17th, 2010 | Author: | Filed under: tourism | Tags: , , , , , | No Comments »

Eg får mange sofasurfarar om dagen som ofte kjem med offentleg transport, og får dermed dela deira (eller kanskje mest min eigen) frustrasjon med ruteboka for Sogn og Fjordane. Eg har difor fått bruk for å laga ei teiknforklaring for ruteboka, sidan den ikkje har ei slik forklaring på engelsk.

So dersom du er så heldig og vitjar fjord, fjell og brear her i vest så får du muligens bruk for følgjande teiknforklaring:

S: Skuledagar, som betyr: måndag til fredag frå midten av august til midten av juni unnateke offentlege fridagar og skuleferiar. Skuleferiar er vanskeleg å finne ut av, men kan nok finnast ved å søke etter “skulerute” eller “skolerute” og namnet på kommunen.

D: Dagleg

* / ** / *** / A / e: Døme, sjå etter forklaringar, som regel er det tilleggsavgrensingar i tid. Hugs å kombinere alle avgrensingane.

1 = måndag, 2 = tysdag, 3 = onsdag, 4 = torsdag, 5 = fredag, 6 = laurdag, 7 = sundag

H = sundag og offentlege fridagar

X = unnateke

DX3 betyr dermed kvar dag unnateke onsdag. Offentlege fridagar har som regel eigne ruter og er difor alltid unnateke. Offentlege fridagar har som regel rute som på ein sundag.

Det finst internett-tenester som kan vera vel så nyttige som ruteboka: ruteinfo.net eller rutebok.no.

At the tourist information in Balestrand

Dersom du skjønar rutetabellane vil du ha mindre bruk for hjelp frå slike som desse.