Random Flickr
  • A photo on Flickr
  • A photo on Flickr
  • A photo on Flickr
  • A photo on Flickr
  • A photo on Flickr
  • A photo on Flickr
  • A photo on Flickr
  • A photo on Flickr
  • A photo on Flickr

Kartleggjingsjogging – den produktive treningsmåten

Posted: mai 20th, 2010 | Author: | Filed under: Uncategorized | Tags: , , , , , , , | 9 Comments »

Mogleg eg var inspirert av den franske berrfotjoggaren og entrepenøren @Loic Le Meur, eller kanskje grunna mangelen på trening etter ein lang periode med reising, to gonger på seks veker (og symjing i dei grunne bassenga på The Flamingo er ikkje særleg effektivt), byrja eg å jogge kvar dag førre veke.

Dei litt utradisjonelle joggeskorne eg brukte (eller er dei heller tradisjonelle?)

Dei litt utradisjonelle joggeskorne eg brukte (eller er dei heller tradisjonelle?)

Eg skulle delta på mine to siste STS-førelesingar i Trondheim, og var stranda på den vesle staden Klæbu. Mellom førelesningane var det seks lesedagar, noko som gav meg god tid til joggeturar. For å ikkje kjenne meg altfor aleine, tok eg med meg min nye Holux m-241 GPS loggar ut på joggetur.

Mitt største problem med trening har alltid vore at det ikkje er umiddelbart produktivt (eg er ein nyttefetisjist). Du produserer berre musklar og god helse – relativt formålslaust for det blotte auget (eg veit det er mange grunnar, difor trenar eg likevel). Det finst mange måtar å løyse dette problemet på, du kan til dømes trene ved å hogge ved, bere ting, sykle til jobben osb. I Klæbu fann eg ein ny måte: jogge for å lage kart!

Dette er kartleggjingsjogging: Medan trening er det fremste målet, vert eit tilleggsmål å forbetre Openstreetmap. For å bidra best til dette, må du jogge der Openstreetmap har dårleg dekning eller treng forbetring, og du må ta med deg ein GPS-loggar. Då får jogginga ein verkeleg nyttig, handfast funksjon, og du ser resultatet når Openstreetmap vert betre!

Samstundes får du ein ekstra grunn til å utforske området, og du vert meir trygg på stigane og moglege joggeruter. Dersom du er ekstra modig og joggar gjennom folk sine hagar og bakgardar, treff du kanskje på nokon gode (eller vonde) sambygdingar og skaffar deg nokre venner (eller fiendar). Og byrjar du å jogge rundt parkeringsplassar og nabolag for å logge plasseringa deira, endar du nok opp i lokalavisa til slutt.

Heldigvis for meg var ikkje Openstreetmap veldig detaljert i Klæbu, så tysdagen eg kom såg kartet slik ut:

OpenStreetMap før kartleggjingsjogging i Klæbu.

OpenStreetMap før kartleggjingsjogging i Klæbu. (Dette skjermbiletet har ei anna form enn det fylgjande, fordi det er teke frå Cloudmade).

No ser det slik ut:

Skjermbilete frå OpenStreetMap etter seks dagar med kartleggjingsjogging.

Skjermbilete frå OpenStreetMap etter seks dagar med kartleggjingsjogging.

Å kombinere kartleggjing med dagleglivet og sosiale hendingar er forresten ikkje noko nytt, du finn alltids ein kartleggjingsfest!